Bokslut 2023. Valrörelse 2024. På stabil grund växer nya möjligheter. För en fortsatt framgångsrik mandatperiod.

 

Nyhetsbrev från 

Moderaterna i Vallentuna

Bokslut 2023. Valrörelse 2024. På stabil grund växer nya möjligheter. För en fortsatt framgångsrik mandatperiod.

Kommunstyrelsens ordförande (KSO) har ordet

Klockan ringde och 2023 gick mot sitt slut. Det blev ett intensivt år för många. Ett oroligt omvärldsläge, eskalerande gängkriminalitet och lågkonjunktur satte sin prägel på många människors liv och vardag. Mitt i allt detta känns det dock tryggt att vara Vallentunabo.

Mycket har hänt under det gångna året. Vi har klubbat en stabil kommunplan och budget för 2024 och planperioden 2025–2026 där marginalerna för oförutsedda händelser är goda och vi säkerställer en fortsatt stark och kvalitativ välfärd för våra invånare. Den nya kommunplanen innehåller tydliga och fokuserade mål med fokus på kvalitet, trygghet och hållbar tillväxt. Glädjande nog ser vi en hög kvalitet i våra verksamheter, en ökad upplevd trygghet hos våra invånare, vi anlägger nya och återställer gamla vårmarker och intresset från exploatörer att vara med och utveckla Vallentuna är fortsatt högt. 

Med en ny regering och landshövding i Stockholm börjar vi dessutom få momentum i frågan om utvecklingen av Arlanda med alla bostäder, arbetsplatser och nödvändiga inverteringar i kollektivtrafik och infrastruktur. Det är helt avgörande för fortsatt utveckling av Sverige i allmänhet och vår region i synnerhet. I över ett decennium har vi arbetat med våra grannkommuner och Swedavia för en utveckling av Arlandaregionen och det finns goda förhoppningar om framsteg i denna fråga under 2024.

Även om vi glädjande nog kunde kliva på de nya X15-p tågen på Roslagsbanan i slutet av oktober, efter oändliga förseningar, kommer vi inte att nöja oss där. Vänsterstyrets slakt av kollektivtrafiken i region Stockholm måste få ett slut. Ett moderat nyårslöfte till alla regionens invånare är att vi inte vika oss en tum i den frågan.

Framför oss har vi ett stundande val till Europaparlamentet 2024. Jag hade förmånen att resa ner till Bryssel och träffa våra moderata parlamentariker under hösten. Det bubblade av energi på det moderata kansliet inför den kommande valrörelsen och det är inte utan att jag ser fram emot att få träffa väljarna under våren. Vi behöver berätta om varför deras röst är viktig och att moderat politik leder till förändring på riktigt.

Slutligen vill jag önska alla en god fortsättning på det nya året och tacka för alla insatser ni gör för Moderaterna varje dag – vid köksbord, i nämnder och på gator och torg. Ni behövs och gör skillnad. Gott nytt 2024!

Arbetsgrupper för politikutvecklig

Glöm inte att anmäla er till arbetsgrupperna för politikutveckling. Det går utmärkt att vara med i flera arbetsgrupper samtidigt!  Arbetsgrupperna startade hösten 2023 och flera av arbetsgrupperna är redan igång med sitt arbete. Det går självklart att anmäla sig i efterhand.

Arbetsgrupperna är:

  1. Barn och unga – en hoppfull framtid för Vallentuna

  2. Förenkla och förbättra – arbetslinjen och näringslivet som motor för tillväxt

  3. Frihet och jämlikhet – på invånarnas sida för ett tryggt och fritt Vallentuna

  4. Livet efter yrkeslivet – med guldkant för Vallentunas äldre

  5. Vallentuna nu och imorgon – utveckling av det bebyggda och vår natur

Läs mer om arbetsgrupperna och anmälan på nedanstående länk.

Politikutveckling 2023-2026

Kalendarium januari 2024

  • Save the date årsmöte!

Styrelsen har beslutat om att hålla årsmötet för 2024 den 9 mars klockan 13:00. Ytterligare information och inbjudan kommer att komma senare.

Visste du att...

Från och med idag den 1 januari 2024 övertar Vallentuna kommun samtliga samhällsbetalda resor i egen regi? Kvalitén på skolskjuts och resor inom den sociala omsorgen har genom åren inte varit på topp - till den nya Transportserviceenheten sätter vi nu vårt hopp! 

      

 

Med vänlig hälsning,

Johan Skog & Camilla B. Wallinsson

Gruppledare/KSO     Föreningsstyrelseordförande

facebook  twitter  instagram