Politikutveckling 2023-2026

Vill du vara med och genomföra den politik som Moderaterna i Vallentuna fick mandat för att genomföra 2022 och samtidigt utveckla den politik som ska genomföras på längre sikt?

Arbetsgrupper för politikutveckling

Arbetsgrupper för politikutveckling

Moderaterna verkar i en liberalkonservativ tradition som utgår från individens okränkbara värde och frihet, men också från de gemenskaper som ger våra liv innehåll och som utgör grunden för samhällets pluralism och stabilitet. Vår idétradition rymmer en sammanhållen syn på människan och samhället, men också en föreställning om hur samhället bör utvecklas och förändras. Det är en idé om det goda samhället, men även en idé om samhällsförändring och politikens roll.

För att möta vår dynamiska samtid har Moderaterna i Vallentuna inrättat fem arbetsgrupper som har till syfte att utveckla den moderata politiken såväl här och nu som i framtiden. Arbetsgrupperna är öppna för medlemmar i Moderaterna i Vallentuna.

1. Barn och unga – en hoppfull framtid för Vallentuna

Samhällets viktigaste investering för framtiden är barns och ungas utveckling. Vallentuna ska vara en kommun där alla barn har tillgång till en skola som rustar dem med de kunskaper som krävs för framtidens samhälle. Ingen annan institution har en större långsiktig utjämnande effekt vad gäller livschanser än en skola som betonar kunskaper och tar vara på varje barns vilja till lärande. I denna arbetsgrupp för politikutveckling arbetar vi med alla frågor som berör barn och unga från såväl utbildning som fritidsverksamhet.

Moderator: Anton Edin. Sakkunnig: Camilla Blacker Wallinsson

2. Förenkla och förbättra – arbetslinjen och näringslivet som motor för tillväxt

Arbete och företagande är grunden för hela vårt samhälle och välfärdens kärna. I den här arbetsgruppen för politikutveckling arbetar vi med företagande såväl som politik för att få fler personer in på arbetsmarknaden för att öka självförsörjningsgraden i Vallentuna. Att få ett arbete är för de allra flesta vägen att bryta utanförskap och bli del av det svenska samhället. Framgångsrik integration kan ta många vägar, men arbetet är nästan alltid en avgörande del av vägen in i Sverige.

Moderator: Cecilia Brändström. Sakkunnig: Johan Skog

3. Frihet och jämlikhet – på invånarnas sida för ett tryggt och fritt Vallentuna

All vår politik syftar till att utgå från individen. Att skapa möjligheter för alla utifrån individens förutsättningar och undanröja hinder. Den här arbetsgruppen fokuserar på att utveckla vår politik för att i ännu högre grad utgå från individens förutsättningar och undanröja hinder som beror på andra människors fördomar såväl som systemfel. På dagen, på natten, utomhus, i hemmet, i mötet med kommunen och i mötet med andra. Jämlikheten är grunden för vår syn på medborgarskapets rättigheter och skyldigheter, men också för respekten och toleransen i samhället. I ett jämlikt samhälle är det viktiga inte vad du heter eller varifrån du kommer, utan vad du gör och vart du är på väg.

Moderator: Olle Nordberg. Sakkunnig: Alexandra Herlin och Fiona Edin

4. Livet efter yrkeslivet – med guldkant för Vallentunas äldre

Att gå i pension kan för vissa vara en frihet medan det för andra kan vara något skrämmande. Pensionsåldern innebär en start på ett nytt kapitel i livet. För vissa är det chansen att testa någonting nytt eller ägna tiden åt ett brinnande intresse, för andra kan det innebära ensamhet och isolering. I den här arbetsgruppen samlar vi allting i vår politik som berör tiden efter yrkeslivet oavsett om det handlar om kultur/fritidsaktiviteter, behov av hjälp och stöd eller annan politik som behövs för att livet efter yrkeslivet just ska vara livet, något med guldkant i nuet.

Moderator: Camilla Blacker Wallinsson. Sakkunnig: Ray Idermark

5. Vallentuna nu och imorgon – utveckling av det bebyggda och vår natur

Den enskildes intresse av att rå om sin mark som ställs mot andra enskilda intressen av att ingen förändring sker. Vad ska hända med vår kommun? Hur ser vi kommunens tätorter på lång sikt, hur ska utveckling balanseras med respekt för naturen och intresset av att inget händer? Utveckling ska vara begriplig och förutsägbar där Vallentunas behov för framtiden balanseras mot enskilda intressen här och nu. I den här arbetsgruppen kommer vi arbeta oss igenom våra olika kommundelar då både behoven och viljan skiljer sig mellan våra tätorter såväl som inne i staden som ute i naturen.

Moderator: Ewa Thorin. Sakkunnig: Olle Nordberg

Datum för arbetsgrupper 2024

Datum för arbetsgrupper 2024

Barn och unga – en hoppfull framtid för Vallentuna

Den 14 mars klockan 18:30 i föreningslokalen, Tvärvägen 15.
Den 18 april klockan 18:30 i föreningslokalen, Tvärvägen 15.

Förenkla och förbättra – arbetslinjen och näringslivet som motor för tillväxt

Den 20 februari klockan 18:30 i föreningslokalen, Tvärvägen 15.
Den 13 mars klockan 18:30 i föreningslokalen, Tvärvägen 15.
Den 19 juni klockan 18:30 i föreningslokalen, Tvärvägen 15.

Frihet och jämlikhet – på invånarnas sida för ett tryggt och fritt Vallentuna

Den 21 februari klockan 18:30, i föreningslokalen, Tvärvägen 15.
Den 27 mars klockan 18:30, i föreningslokalen, Tvärvägen 15.
Den 25 april klockan 18:30, i föreningslokalen, Tvärvägen 15.

Livet efter yrkeslivet – med guldkant för Vallentunas äldre

Den 20 mars klockan 18:30 i föreningslokalen, Tvärvägen 15.
Den 7 maj klockan 18:30 i föreningslokalen, Tvärvägen 15.

Vallentuna nu och imorgon – utveckling av det bebyggda och vår natur

Den 29 januari klockan 18:30 i föreningslokalen, Tvärvägen 15.
Den 4 mars klockan 18:30 i föreningslokalen, Tvärvägen 15.
Den 27 maj klockan 18:30 i föreningslokalen, Tvärvägen 15.

Anmäl intresse till arbetsgrupperna

  Jag är intresserad av följande arbetsgrupper:

  Barn och unga – en hoppfull framtid för Vallentuna
  Förenkla och förbättra – arbetslinjen och näringslivet som motor för tillväxt
  Frihet och jämlikhet – på invånarnas sida för ett säkrare och friare Vallentuna
  Livet efter yrkeslivet – med guldkant för Vallentunas äldre
  Vallentuna nu och imorgon – utveckling av det bebyggda och vår natur

  captcha


  Läs mer om hur Moderaterna hanterar dina personuppgifter.

  Anmäl intresse till arbetsgrupperna

   Jag är intresserad av följande arbetsgrupper:

   Barn och unga – en hoppfull framtid för Vallentuna
   Förenkla och förbättra – arbetslinjen och näringslivet som motor för tillväxt
   Frihet och jämlikhet – på invånarnas sida för ett säkrare och friare Vallentuna
   Livet efter yrkeslivet – med guldkant för Vallentunas äldre
   Vallentuna nu och imorgon – utveckling av det bebyggda och vår natur

   captcha


   Läs mer i vår integritetspolicy.

   Ja, jag vill gå med i Moderaterna

   Vill du vara med och forma vår politik och engagera dig i arbetet för att göra Vallentuna och Sverige ännu bättre? Då är du varmt välkommen som medlem i Moderaterna!