En ansvarsfull framtid för Vallentuna

Vi moderater vill fortsätta utveckla Vallentuna kommun balanserat och ansvarsfullt, med fokus på att utveckla och förhöja de värden som våra invånare en gång flyttade hit för. Att bo, leva och arbeta i Vallentuna kommun ska vara ett enkelt val och vårt uppdrag är därför att skapa ett ännu bättre Vallentuna.

Moderaterna i Vallentuna – På invånarnas sida

Vallentuna kommun ska präglas av valfrihet och hög kvalitet.

Att leva i Vallentuna ska vara enkelt, tryggt och trivsamt. Vi vill fortsätta utveckla kommunen balanserat och ansvarsfullt, med fokus på att utveckla och höja de värden som våra invånare uppskattar. Vi tror på individens vilja och förmåga att skapa möjligheter utifrån sina drömmar, därför ska politiken vara en möjliggörare. Vi vill skapa utmärkta möjligheter för invånare och företagare genom att ta vara på vårt strategiska läge, erbjuda hög kvalitet inom kärnverksamheterna och en livskvalitet utöver det vanliga. Att skolan ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av våra viktigaste uppgifter. Vi vill skapa en skola där varje individ möts utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Vallentuna är och ska förbli en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet. Det förtjänar våra invånare. För att göra det krävs en ansvarsfull ekonomisk politik, där fokus är att varje krona ska användas på bästa sätt.

Tre anledningar att rösta på Moderaterna i Vallentuna:

  • Ökad kvalitet och högre resultat i skolan
  • En trygg kommun för alla, oavsett tid på dygnet
  • Ordning och reda i ekonomin

Moderaternas valplattform 2022 – 2026

På nedanstående bilder finner du Moderaterna i Vallentunas valplattform uppdelade efter teman. Du kan också läsa hela plattformen som en samlad text.

Moderaternas valplattform 2022 – 2026

På nedanstående bilder finner du Moderaterna i Vallentunas valplattform uppdelade efter teman. Du kan också läsa hela plattformen som en samlad text.

En företagsvänlig kommun

Vallentuna kommun ska vara en plats där innovation och entreprenörskap ska kunna utvecklas och frodas. Företag etablerar sig när rätt…

En värdig äldreomsorg

Genom en ökad valfrihet får våra invånare inflytande och ökade möjligheter att leva ett självständigt liv. Vi vill fortsätta verka…

Med omsorg för individen

Barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa ska förbättras i Vallentuna. Här ska varje barn och ungdom kunna känna tillhörighet,…

En ansvarsfull ekonomisk politik

Kommunen ska erbjuda invånare och företag en hög kvalitet och servicenivå till en så låg kostnad som möjligt. För att…

En trygghet att lita på

Vallentuna är och ska förbli en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet. Det förtjänar våra invånare. Genom…

Kultur & fritid

Vi vill verka för en meningsfull fritid för alla invånare genom ett brett utbud av fritidsaktiviteter årets alla dagar. Moderaterna…

En av landets bästa skolkommuner

Den moderata skolpolitiken från förskola till gymnasium ska vila på evidensbaserad och vetenskaplig grund. Vi moderater vill skapa långsiktiga förutsättningar…

Ansvarsfull tillväxt

När Vallentuna växer vill vi moderater att tillväxten sker i en sådan takt att både de boende och nyinflyttade känner…

Infrastruktur & kollektivtrafik

Med ett växande Vallentuna blir även kollektivtrafiken utbyggd och kommunikationerna tätare. Dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan är snart färdigställd, vilket kommer att…