En ansvarsfull framtid för Vallentuna

Vi moderater vill fortsätta utveckla Vallentuna kommun balanserat och ansvarsfullt, med fokus på att utveckla och förhöja de värden som våra invånare en gång flyttade hit för. Att bo, leva och arbeta i Vallentuna kommun ska vara ett enkelt val och vårt uppdrag är därför att skapa ett ännu bättre Vallentuna. Det gör vi genom att erbjuda hög kvalitet och valfrihet till en så låg skattesats som möjligt. Vi tror på individens vilja och förmåga att skapa möjligheter utifrån sina drömmar. Politikens roll är att möjliggöra för individer att nå sin fulla potential och undanröja hinder. Vallentuna ska präglas av valfrihet, kommunal service på hög nivå och mod att gå före. Vi ska skapa utmärkta möjligheter för nuvarande och tillkommande invånare och företagare i kommunen genom att ta vara på vårt strategiska läge, erbjuda hög kvalitet inom kärnverksamheterna och en livskvalitet utöver det vanliga.
Vi moderater vill fortsätta utveckla Vallentuna kommun balanserat och ansvarsfullt, med fokus på att utveckla och förhöja de värden som våra invånare en gång flyttade hit för. Att bo, leva och arbeta i Vallentuna kommun ska vara ett enkelt val och vårt uppdrag är därför att skapa ett ännu bättre Vallentuna. Det gör vi genom att erbjuda hög kvalitet och valfrihet till en så låg skattesats som möjligt.

Aktuellt från Moderaterna

Vallentuna i siffror

97%

Nöjdhet

1

Planerade bostäder

2,8%

Arbetslöshet

0,0%

Höjda skatter

97%

Nöjdhet

1

Planerade bostäder

2,8%

Arbetslöshet

0,0%

Höjda skatter

Bli medlem.

Vill du vara med och forma vår politik och engagera dig i arbetet för att göra Vallentuna och Sverige ännu bättre? Då är du varmt välkommen som medlem i Moderaterna!

Detta har Moderaterna i Vallentuna gjort

Minskat arbetslösheten

Vallentuna kommun har lägst arbetslöshet bland Roslagens kommuner med 2,8 %.

Landets mest jämställda löner

Moderaterna har aktivt värnat för en ökad jämställdhet där alla har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Badplats vid Gustavs Udde

Moderaterna har arbetat för att förbättra vattenkvalitén i Vallentunasjön och byggt en ny badplats vid Gustavs Udde.

Byggt ut Roslagsbanan

Moderaterna värnar om vår Roslagsbana och arbetar aktivt för att rusta upp och förlänga Roslagsbanan

Verkat för laddstolpar

Miljön är en viktig prioritet för Moderaterna och vi värnar för invånares möjlighet att välja miljövänliga fordon.

97 % nöjdhet

Vallentunaborna är bland de nöjdaste invånarna i Sverige och hela 97 % är nöjda med sitt boende

Byggt flera nya bostäder

Moderaterna har möjliggjort för att byggbolag har kunnat bygga fler nya bostäder någonsin historiskt sett (samt fler hyresrätter än tidigare).

Ny grundskola i Haga

Med en ökande population och målsättningen att ha en skola bland de 30 bästa i landet har Vallentuna fått en ny grundskola.

Byggt flera utegym

Moderaterna vill verka för ett brett utbud av fritidsaktiviteter och möjlighet för alla att njuta av Vallentunas vackra natur. Därför har vi byggt flera utegym runt om i Vallentuna.