Aktuellt från Moderaterna

Svar på interpellation (V) om problematisk skolfrånvaro

Camilla Blacker Wallinsson, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, besvarar Vänsterpartiets interpellation angående problematisk skolfrånvaro. Svar på respektive fråga lämnas nedan, efter den inledande texten. Inledning Barn som är bosatta i…

Nyhetsbrev januari 2024

Bokslut 2023. Valrörelse 2024. På stabil grund växer nya möjligheter. För en fortsatt framgångsrik mandatperiod. Läs Moderaterna i Vallentunas nyhetsbrev här.

Svar på interpellation (S) om att öka deltagandet i förskolan

Camilla Blacker Wallinsson, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, besvarar Socialdemokraternas interpellation angående ökat deltagande i förskolan. I interpellationen ställs tre frågor som besvaras nedan. Inledning Från den 1 juli 2023…