Aktuellt från Moderaterna

Svar på (S) insändare 26/3: Vallentuna har råd!

Socialdemokraterna har den senaste tiden ägnat sig åt viss sifferexercis och summerat det samlade resultat för Vallentuna kommun de senaste fem åren och landat i att Vallentuna kommun har gjort…

Nyhetsbrev april 2024

Ansvarsfrihet för styrelsen, inte en kägla gick säker och en ny riktning för moderaternas politik i regionstockholm med fokus på skattetryck, tillväxt stärkt vård och kollektivtrafik. Läs Moderaterna i Vallentunas nyhetsbrev här.

Svar på interpellation (V) om problematisk skolfrånvaro

Camilla Blacker Wallinsson, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, besvarar Vänsterpartiets interpellation angående problematisk skolfrånvaro. Svar på respektive fråga lämnas nedan, efter den inledande texten. Inledning Barn som är bosatta i…