Svar på (S) insändare 26/3: Vallentuna har råd!

Socialdemokraterna har den senaste tiden ägnat sig åt viss sifferexercis och summerat det samlade resultat för Vallentuna kommun de senaste fem åren och landat i att Vallentuna kommun har gjort…

Socialdemokraterna har den senaste tiden ägnat sig åt viss sifferexercis och summerat det samlade resultat för Vallentuna kommun de senaste fem åren och landat i att Vallentuna kommun har gjort ett överskott på 933 miljoner kronor. Jag föreslår att vi tittar på vad överskotten genom åren bestått av och hur de användes – låt oss titta på år 2023.

Vallentuna gjorde för verksamhetsåret 2023 ett totalt överskott på 313 miljoner kronor – vilket är historiskt gott resultat – ett nödvändigt resultat för att säkerställa Vallentunas finansieringsförmåga inför framtiden.

Det Socialdemokraterna inte berättar för väljarna är att 97 miljoner av dessa är tillfälliga exploateringsintäkter dvs. engångsintäkter som kommer av att kommunen sålt mark. Att budgetera dessa medel till löpande kostnader är inte seriöst. Att använda engångsintäkter till att finansiera driftskostnader har prövats av andra kommuner och har alltid resulterat i en ekonomi körd i botten med stora skattehöjningar som följd. Så har vi aldrig arbetat i Vallentuna och kommer inte göra framöver.

Kommunen beslutar om sin budget i juni varje år baserat på den då aktuella skatteunderlagsprognosen. För 2023 blev skatteintäkterna 74 miljoner kronor högre än budgeterat vilket bidrog till det starka resultatet. Dessa 74 miljoner var alltså när budget togs helt okända. Om Socialdemokraterna inte sitter på någon egen spåkula är även dessa medel direkt oseriösa att försöka sälja in till väljarna som att de kunde användas till löpande driftskostnader. En bra grundregel för ekonomisk hushållning är att inte spendera pengar man inte vet finns.

Vi kan fortsätta men låt oss istället se vad som händer om kommunen gör ett överskott? Det målas ofta upp en bild av oppositionen att överskotten går upp i rök tillsammans med nyårsraketerna när vi firar in det nya året och så är det givetvis inte. Det finns inte heller något annat än våra invånare som överskottet kan komma till del.

Överskotten de senaste åren har använts till att rusta Vallentuna för framtiden. Vi har gjort stora investeringar i exempelvis nya Hagaskolan, Våtmarksparken och nya lekplatser samtidigt som vi mer än halverat kommunens lån som tagits upp för tidigare investeringar. Det är ett arbete som kommer fortsätta för att säkerställa ett Vallentuna med hög kvalité i sina verksamheter som varar över tid.

Det menar vi är en ansvarsfull ekonomisk politik.

Johan Skog (M)

Kommunstyrelsens ordförande