Stort tack för denna valrörelse

Väljarna har sagt sitt och vi har ett valresultat. Moderaterna ökade sitt stöd både i Vallentuna och i riket som helhet. Bara en gång tidigare har ett ledande regeringsparti ökat…

Väljarna har sagt sitt och vi har ett valresultat. Moderaterna ökade sitt stöd både i Vallentuna och i riket som helhet. Bara en gång tidigare har ett ledande regeringsparti ökat i ett Europaval. Moderaterna befäster sina 4 mandat i europaparlamentet och EPP samlar fler mandat och är med marginal den klart största partigruppen. Detta är ett styrkebesked och bådar gott för de kommande fem åren.

Tyvärr kan vi konstatera ett lägre valdeltagande i hela riket denna gång. Det finns anledning för samtliga partier att reflektera kring detta i sina eftervalsanalyser. Vallentuna kan bättre – vår demokrati kan bättre.

Jag vill rikta ett stort tack till alla moderater som hjälpt till att ro den här valrörelsen i hamn. Därutöver vill jag även rikta ett stort tack till övriga partier som bidragit till en god stämning under valrörelsen i Vallentuna där sakfrågorna har stått i fokus. I Vallentuna har vi ett gott klimat mellan partierna och hjälper varandra med mycket av det praktiska som det innebär att bedriva en valrörelse – så är inte fallet i många andra kommuner. Det är något vi ska vara stolta över och värna.

Slutligen vill jag vända mig till alla Vallentunabor som jag har haft förmånen att samtala med under valrörelsen. Tack för att ni har tagit er tid och i många fall släppt allt ni haft för händerna när vi har knackat på dörren. Tack för bra samtal, initierade frågor och många medskick. Inte bara gällande EU-politiken utan också hur vi kan göra Vallentuna till en bättre plats att bo, leva och verka i.

Johan Skog (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Vallentuna kommun

Foto: Anna D Linder