En ansvarsfull ekonomisk politik

Kommunen ska erbjuda invånare och företag en hög kvalitet och servicenivå till en så låg kostnad som möjligt. För att kunna göra det krävs en ansvarsfull ekonomisk politik, där fokus är att varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att vi hushåller med våra gemensamma resurser då den gemensamma plånboken inte är oändlig.

Sverige har ett mycket högt skattetryck, vilket försämrar förutsättningar för tillväxt. Därför är det extra viktigt att förstå vikten av en så låg kommunalskatt som möjligt. För att människor ska vilja bidra till helheten, så måste det också löna sig att arbeta. Även för företagsklimatet är en så låg skatt som möjligt viktig. Ju fler företag som väljer att etablera sig i kommunen, desto fler arbetstillfällen erbjuds och inflyttningen ökar. Detta sammantaget leder till att skattebasen ökar och servicen kan både förbättras och göras effektiv utan hög kommunalskatt.

Målsättningen för den kommande mandatperioden ska vara att höja kvaliteten och servicenivån på välfärdstjänsterna i kommunen till en så låg kostnad som möjligt och möjliggöra för en sänkt skatt, så att våra invånare får behålla mer av sin lön att besluta över själva.