Infrastruktur & kollektivtrafik

Med ett växande Vallentuna blir även kollektivtrafiken utbyggd och kommunikationerna tätare. Dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan är snart färdigställd, vilket kommer att resultera i tätare tågtrafik. Vi moderater vill se tiominuterstrafik till centrala Vallentuna och minst halvtimmestrafik till Kårsta.

Vi arbetar dessutom aktivt för att Roslagsbanan ska förlängas till Arlanda. En sådan satsning skapar förutsättningar för en expansion av antalet bostäder och arbetstillfällen i Vallentuna och regionen, vilket bidrar till god tillväxt, bättre service och utökade möjligheter för företagande.

Vi moderater vill se ett bättre vägnät i och runt hela kommunen, inte minst på
landsbygden där många företagare är beroende av fungerande transport på vägarna. Behoven av fungerade framkomlighet i hela kommunen är mycket viktig, inte minst ur ett näringslivsperspektiv. För att stimulera och attrahera företag i framkant måste infrastrukturen finnas, annars kan vi inte få dem att etablera sig i Vallentuna.

Vi moderater tror på att det inte är bilen som är problemet, utan bränslet. Fokus måste därför ligga på att underlätta omställning för Vallentunas invånare. Vi tror dock att behovet av att fortsätta använda bilen som en del av den framtida mobiliteten kommer att kvarstå. Därför är vi måna om att verka för förbättrade möjligheter för framkomlighet i hela kommunens vägnät och anslutningar samt underlätta för alla invånare med olika mobilitetslösningar.