En trygghet att lita på

Vallentuna är och ska förbli en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet. Det förtjänar våra invånare. Genom ett fortsatt tätt samarbete med polis, brandförsvar, föreningar, skola och civilsamhälle ska vi motverka brott och kriminalitet i kommunen för att förstärka och behålla vår trygga kommun.

Vi vill verka för högre polisiär närvaro i form av patrullerande poliser på fler områden i kommunen och med tätare intervaller. Våra invånare förtjänar en närvarande polis och då krävs det att polisen är synlig i vårt närsamhälle och att det finns en tät kontakt mellan polis, kommun, civilsamhälle och invånare. Vallentuna är en, till ytan, stor kommun med mycket landsbygd. Det är viktigt att även landsbygden kan lita på tryggheten och att polisen finns tillgänglig även utanför tätorterna. Det vill vi moderater arbeta för.

Vi moderater vill arbeta för ett bättre samarbete mellan olika instanser som arbetar med barn och unga i samhället, för att kunna sätta in tidiga insatser och åtgärder som förhindrar att unga människor faller in i kriminalitet. För att underlätta samarbetet mellan de instanser som arbetar med barn och unga så behöver vi jobba för att lyfta sekretessen och kunna samtala mellan enheter och myndigheter. Ju tidigare vi kan skapa en gemensam bild kring barn och unga som riskerar att hamna i problematik senare, desto bättre.

Områden som upplevs otrygga ska motverkas i kommunen. Bland annat genom att verka för kameraövervakning av begränsade områden och förbättrad gatubelysning på exempelvis infartsparkeringar, gång- och cykelstråk samt i anslutning till kollektivtrafikstationer.

Ett rent och snyggt Vallentuna bidrar till trygghet. Därför vill vi moderater värna om vår yttre miljö genom att kommunen ska vara välstädad och klottersanerad. Vi vill också se över och förbättra entréerna till kommunen med trevligare skyltning.