Här kommer novemberbrevet från Moderaterna i Vallentuna - Med inte så varma hälsningar från ett ruggigt Umeå. Snålblåst, minusgrader och snö gjorde till och med folketshus till en varm och inbjudande plats där Moderaterna kunde samlas för ordinarie partistämma i regeringsställning för första gången på över ett decennium.

 

Nyhetsbrev från 

Moderaterna i Vallentuna

Med inte så varma hälsningar från ett ruggigt Umeå. Snålblåst, minusgrader och snö gjorde till och med folketshus till en varm och inbjudande plats där Moderaterna kunde samlas för ordinarie partistämma för första gången på över ett decennium.

Kommunstyrelsens ordförande (KSO) har ordet

Oktober månad präglades i stor del av förberedelser inför Moderaternas partistämma som denna gång hölls uppe i björkarnas stad - Umeå. Senaste gången partiet kallade till ordinarie stämma samtidigt som vi satt i regeringsställning var 2011. Totalt avhandlades 8 propositioner och ca 270 motioner under den 4 dagar långa sittningen i plenum.

 

Ett år har gått sedan valet och arbetet med att förvalta den nya målstyrningsmodell som beslutades genom kommunplanen för 2024-2026 strax innan sommaren har fortsatt. Den nya kommunplanen innehåller färre men spetsigare mål med ett fokus på tre centrala områden, hög kvalité, hållbar tillväxt och tryggt samhälle. Allianspresidierna träffades under en halvdag i mitten på månaden och diskuterade hur målen ska implementeras i nämndernas verksamhetsplaner för att ge effekt från och med nästa år. Det ska bli spännande att se hur det kommer ta sig uttryck hos nämnderna och vilken effekt det får för verksamheten.

 

På tal om kommunplanen har vi under oktober kunnat se konsekvenserna av en del maktskiften i vår region. På många håll har vi sett aviserade skattehöjningar inom såväl kommuner som i Region Stockholm. När många kommuner i skrivande stund överväger kraftiga nedskärningar inom välfärden eller höjd kommunalskatt känns det skönt att vi beslutade om en stabil budget redan innan sommaren. Det ger oss möjlighet att ha siktet inställt på Vallentunas utveckling och ljusare tider när andra enbart ser gulnande löv som sakta faller till marken.

Kick-off för politikutvecklig

Den 25 september hade vi kick-off för Vallentunamoderaternas politikutveckling som gästades av partisekreteraren Karin Enström. Det var en fullsatt lokal som kom och lyssnade på Karin Enström och styrelseansvarig för politikutveckling Olle Nordberg. 

 

För er som missade kick-offen går det självklart att anmäla sig till arbetsgrupperna ändå och det går utmärkt att vara med i flera arbetsgrupper samtidigt! Under medlemsaktiviteter på vallentunamoderaterna.se står det vilka tider som respektive arbetsgrupp ses.

Arbetsgrupperna är:

  1. Barn och unga – en hoppfull framtid för Vallentuna

  2. Förenkla och förbättra – arbetslinjen och näringslivet som motor för tillväxt

  3. Frihet och jämlikhet – på invånarnas sida för ett tryggt och fritt Vallentuna

  4. Livet efter yrkeslivet – med guldkant för Vallentunas äldre

  5. Vallentuna nu och imorgon – utveckling av det bebyggda och vår natur

Läs mer om arbetsgrupperna och anmälan på nedanstående länk.

Politikutveckling 2023-2026

Dags att betala medlemsavgiften

Vi har en viktig resa framför oss. Oavsett hur ditt engagemang i Moderaterna ser ut så betyder du mycket för oss och för vårt arbete. Moderaternas medlemmar utvecklar vårt parti, vår politik och är bärare av vår berättelse i samtal med vänner och bekanta.

Vi arbetar för ett säkrare, grönare och friare Sverige och vi vill göra det tillsammans med dig.   

Tack för att du fortsätter att vara medlem i Moderaterna – ditt engagemang är vår styrka!

Du kan nu betala medlemsavgiften enkelt med kort eller Swish via Mina sidor. Du hittar din medlemsavi på länken moderaterna.se/avi. Inloggning sker med mobilt BankID.  

Här kan du betala din medlemsavgift

Kalendarium november 2023

  • Borgerliggrupp

Den 15 november kl. 18:00 har vi borgliggrupp där vi först ses i den moderatagruppen kl. 18:00 och därefter ses vi tillsammans med våra Alliansvänner kl. 19:30. Platsen är Bällstarummet i kommunhuset. Mötet är öppet för alla medlemmar! 

OBS! Vi kommer att kampanja innan borgerliggrupp utanför Presto i Vallentuna centrum. Vi ses där 17:30 och håller på till ca 17:50. Kom gärna förbi!

  • Arbetsgrupper

Den 6 november - Vallentuna nu och imorgon

Den 17 november - Barn och unga

Den 21 november - Livet efter yrkeslivet

Den 27 november - Förenkla och förbättra

Den 30 november - Frihet och jämlikhet

  • Riksdagsbesök

Den 22 november kl. 17:30 har vi blivit inbjudna av Johanna Hornberger att besöka Riksdagen. Anmäl ert deltagande genom att mejla vallentuna@moderaterna.se

  • Kampanj M-kvinnorna

Den 25 november kl. 12:00 till 14:00 kommer vi att kampanja i Vallentuna centrum tillsammans med M-kvinnorna. Temat för kampanjen är trygghet för kvinnor. 

Visste du att...

de många björkar som idag pryder Umeås stadsbild är ett resultat av byggnadsordningarna från 1866 och 1879. När delar av staden totalförstördes i den stora stadsbranden 1888 strök många av dessa gatuplanteringar med. Genom massiva insatser i början 1900-talet har man lyckats återställa björkstråken och idag finns det cirka 2300 björkar i centrala Umeå.

      

 

Med vänlig hälsning,

Johan Skog & Camilla B. Wallinsson

Gruppledare/KSO     Föreningsstyrelseordförande

facebook  twitter  instagram