I Vallentuna är det arbetslinjen som gäller

I Vallentuna är arbetslösheten bland de lägsta i landet. Det är viktigt att fortsätta verka för att egen försörjning ska vara huvudprincipen för alla invånare som är bosatta i Vallentuna.…

I Vallentuna är arbetslösheten bland de lägsta i landet. Det är viktigt att fortsätta verka för att egen försörjning ska vara huvudprincipen för alla invånare som är bosatta i Vallentuna. Här är det viktigt att skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivet. Genom att möjliggöra för fler arbetstillfällen i närområdet, så ökar vi också våra invånares möjlighet till mer livskvalitet, kortare restider och mindre transporter. Dessutom ökar dagbefolkningen i kommunen vilket bidrar till ett tryggare närområde och ett aktivt och varierat näringsliv.

Därför vill vi:

 • Möjliggöra för företag att etablera sig i Vallentuna, detta skapar förutom arbetstillfällen en variation och valfrihet för Vallentunas invånare.
 • Verka för ett större samarbete mellan näringsliv, akademi och kommun där vi kan ta vara på våra innovativa och initiativrika invånare.
 • Fortsätta utveckla Vallentunas arbetscoachning (VAC) för att möjliggöra för fler i långtidsarbetslöshet att få ett arbete att gå till.

I Vallentuna gör vi rätt men så ser det inte ut i resten av Sverige. Över 400 000 människor är arbetslösa i Sverige, varav 200 000 befinner sig i långtidsarbetslöshet. Regeringens mål om Europas längsta arbetslöshet år 2020 blev Europas fjärde högsta. Det är dags att få ordning på arbetslösheten och se till att det lönar sig att arbeta. Slit och flit ska löna sig, oavsett om man är anställd eller driver eget företag.

Därför vill vi:

 • Sänka skatten för alla som arbetar, särskilt för de med låga inkomster.
 • Införa ett bidragstak så att det alltid ska löna sig mer att jobba än att leva på bidrag. Summan av olika bidrag får aldrig bli högre än lönen från ett heltidsarbete.
 • Bekämpa långtidsarbetslösheten med nystartsjobb, utökad praktik, en fungerande utbildningsplikt och en jobbpremie som innebär att det ska löna sig ännu bättre för långtidsarbetslösa att gå från bidrag till jobb.

Regeringen har höjt skatten på allt ifrån sparande till dammsugare, kylskåp, plastpåsar och flygresor. Nu vill man dessutom införa en ”beredskapsskatt” för att ha råd med försvaret. Konstant beskattas människor för att Socialdemokraterna inte kan hushålla med andras pengar. Det tycker vi är helt fel. I Vallentuna slår Socialdemokraternas skatter extra hårt för våra lantbrukare som idag möter konkurrensnackdelar till följd av det stigande priset på energi och drivmedel. Har Sverige inget lantbruk så har Sverige ingen beredskap.

Därför vill vi:

 • Sänka skatten på arbete och pension så att det lönar sig att arbeta och att ha arbetat och blir mer kvar i plånboken varje månad.
 • Stoppa ”beredskapsskatten” och en återinförd fastighetsskatt.
 • Sänka skatten på ISK för att underlätta för fler att spara till pensionen eller en kontantinsats för sin drömbostad.
 • Sänka skatten på el och drivmedel. Hög energikostnader får aldrig blir ett hinder för arbete och företagande.

Fyra av fem jobb skapas i småföretag – företagen är grunden till vårt välstånd. Därför ska företagare ha goda villkor och rimliga krav. Det svenska företagsklimatet präglas av höga skatter, krångliga tillståndsprocesser och byråkrati som hindrar innovation och tillväxt. Det måste bli lättare och mer gynnsamt att driva företag i Sverige. Slit och flit ska alltid löna sig!

Därför vill vi:

 • Förenkla och förkorta tillståndsprocesser och minska byråkrati för företagare – politiken ska tydligt styra mot minskad administrativ börda och minskade kostnader. Konkret bör företagens kostnader för administration minska med 30 procent.
 • Arbeta för att korta myndigheternas handläggningstider.
 • Sänka bolagsskatten.
 • Minska företagens regelkrångel.