Första spadtaget för Kristineberg!

Idag var det äntligen dags! Efter närapå ett decennium av planerande, så fick jag idag den stora äran att ta första spadtaget för en helt ny stadsdel i kommunen –…

Idag var det äntligen dags! Efter närapå ett decennium av planerande, så fick jag idag den stora äran att ta första spadtaget för en helt ny stadsdel i kommunen – friluftsstadsdelen Kristineberg.

Området kommer att byggas i etapper och över flera års tid. Men vid färdigställande av alla etapper har vi möjliggjort för ca 1800 nya bostäder, från fristående småhus, radhus och parhus till lägenheter i olika storlekar och med en blandning av både bostadsrätter och hyresrätter. Det kommer även att byggas förskolor/skolor, torg och lekplatser. Möjligheterna för friluftsliv ökar och planer finns att återställa Gävsjön samt skapa ett friluftsområde med elljusspår i anslutning till stadsdelen.

Kristineberg kommer bli ett fantastiskt område med naturen närapå husknuten där människor, djur och natur får växa i samklang. Stor hänsyn tas till att bevara biologisk mångfald och främja grönstråk i och runt boendemiljön.

Här ska nya Vallentunabor få växa, njuta, leva och skapa minnen för hela livet. Äntligen är vi igång!

//Parisa Liljestrand