Alliansen tar höjd för inflationen i sitt budgetförslag

Det är i en tid av krympande ekonomi, bromsad befolkningsutveckling och hög inflation som alliansen i Vallentuna lägger fram sitt budgetförslag för 2024. Tack vare en ansvarsfull politik under många…

Det är i en tid av krympande ekonomi, bromsad befolkningsutveckling och hög inflation som
alliansen i Vallentuna lägger fram sitt budgetförslag för 2024. Tack vare en ansvarsfull politik under
många år kan vi dock fortsätta att både hantera osäkerheterna och göra riktade satsningar, allt
med en budget med ett överskott.

—Både priser och löner ökar just nu kraftigt och vi tar oss an den utmaningen med ambitionen att
kunna behålla vår personal och fortsätta förbättra kvaliteten, säger Johan Skog, Moderaterna. Det
syns i att vi gör historiska höjningar för alla nämnder. Totalt handlar det om en ökning med 110
miljoner kronor. Bl.a. vill vi skapa tryggare utemiljöer och lägger därför mer pengar på välskötta
vägar och parker.

—För att klara välfärdens framtida utmaningar, bl.a. en åldrande befolkning, behöver vi arbeta
smartare, både för att bli snabbare i det som kan snabbas på, och för att kunna lägga tid på det
som behöver tid, säger Torbjörn Einarsson, Centerpartiet. På så sätt värnar vi om alla de som
arbetar inom välfärden och om dem som behöver den. Därför satsar vi under 2024 för att integrera
våra IT-system och därmed underlätta för fler digitala lösningar i framtiden.

—Vi går vidare med att skapa ett friluftsområde vid Gävsjön öster om Arningeleden genom att
under 2024 konkretisera planerna. Här vill vi skapa platser att njuta av natur och rörelse, säger
Ylva Mozis, Liberalerna. Vi fortsätter också att framtidssäkra Kvarnbadet genom att i år ge det ett
nytt reningsverk och under 2024 byta rören. Totalt handlar det om nästan 21 miljoner kronor.

—Alliansen i Vallentuna har gjort stora satsningar på skolan på senare år och studieresultaten
fortsätter att öka, berättar Michel Louis, Kristdemokraterna. 2024 höjs nu förskolepengen med 5
465 kronor per barn och år. Det är en höjning på 4,6 procent. Även skolpengen räknas upp, med
3,34 procent.

I och med nästa års budget inför Vallentuna kommun också nya politiska mål; hög kvalitet, hållbar
tillväxt och tryggt samhälle. Dessa mål ska alla nämnder arbeta för att nå, och konkretisera utifrån
sitt ansvarsområde.

Johan Skog (M)
Torbjörn Einarsson (C)
Ylva Mozis (L)
Michel Louis (KD)