Arbetsgrupper för politikutveckling

Moderaterna genomför nu ett stort politikutvecklingsprojekt. Den nya politiken kommer att ligga till grund för valet 2026, men även sträcka sig bortom nästa val. För att möta vår dynamiska samtid…

Moderaterna genomför nu ett stort politikutvecklingsprojekt. Den nya politiken kommer att ligga till grund för valet 2026, men även sträcka sig bortom nästa val.

För att möta vår dynamiska samtid har Moderaterna i Vallentuna inrättat fem arbetsgrupper som har till syfte att utveckla den moderata politiken såväl här och nu som i framtiden. Arbetsgrupperna är öppna för medlemmar i Moderaterna i Vallentuna.

Arbetsgrupperna är:

  1. Barn och unga – en hoppfull framtid för Vallentuna
  2. Förenkla och förbättra – arbetslinjen och näringslivet som motor för tillväxt
  3. Frihet och jämlikhet – på invånarnas sida för ett tryggt och fritt Vallentuna
  4. Livet efter yrkeslivet – med guldkant för Vallentunas äldre
  5. Vallentuna nu och imorgon – utveckling av det bebyggda och vår natur

Läs mer om arbetsgrupperna och anmälan här.