Bo Landström
Plats 16 på fullmäktigelistan

Bo Landström

Nämndeman / Konsult i managementfrågor / 65 år

Kandiderar till Kommunfullmäktige

Jag har alltid känt mig hemma med Moderaternas värderingar. Har varit medlem i Moderaterna sedan 1983. Aktiv på lokal nivå i olika omgångar beroende på livssituationen.

Har nyligen avslutat min yrkeskarriär som anställd inom vitvarubranschen med 30 år i olika chefspositioner, bland annat som Sverigechef på Electrolux. Numera konsult i Managementfrågor och aktiv i Hemvärnet. Nämndeman i Attunda Tingsrätt. Tidigare politiskt aktiv i kommunens Samhällsbyggnadsnämnd.

Som tidig ”pensionär” vill jag vara med och ta ansvar för, samt utveckla vårt samhälle och vår kommun. Vi ska ha ett tryggt och rättssäkert samhälle där varje individ blir synlig! Utvecklingen av vår landsbygd, ett blomstrande företagarklimat, det goda trygga boendet, en äldreomsorg av högsta klass, en skola som inger hopp om framtiden, samt hållbar utveckling. Det är de viktiga frågor som jag vill driva för Moderaterna i Vallentuna kommun.