Camilla Blacker Wallinsson
Plats 7 på fullmäktigelistan

Camilla Blacker Wallinsson

Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden / Ordförande i Individutskottet och förskoleutskottet / Ordförande i det kommunala funktionshinderrådet / Ledamot i Kommunfullmäktige / Ledamot i Kommunstyrelsen / Jurist med inriktning utbildningsrätt / 37 år

En ansvarsfull politik med respekt för varje skattekrona är grundläggande för mig som politiker och min största drivkraft är att engagera mig för att Vallentuna alltid ska bli bättre för oss invånare.

Jag är uppvuxen i Sundbyberg och har själv upplevt Socialdemokraternas miljonprogram och den hopplöshet som kommer med utanförskap. Därför anser jag att det är viktigt att bygga varierat med hyresrätter, bostadsrätter och villor i samma område för att skapa en naturlig bostadsintegrering. Det är genom en ansvarsfull bebyggelse som vi även möjliggör för en integrering i skolor eftersom elever, allt som oftast, väljer att gå i en skola nära hemmet.

Den absolut bästa investeringen som man kan göra för samhällets utveckling och för en bättre framtid är att investera i utbildning med hög kvalitet och detta är, enligt min mening, det viktigaste uppdraget kommunen har. För att se till att det finns en skola för alla elever behöver kommunen och samhället möjliggöra för ett brett utbud och valfrihet där det är upp till den enskilde individen att välja en pedagogisk riktning som passar just den personen.

Förutom mitt engagemang inom skolpolitiken är jag även intresserad av frågor som rör Vallentunas vackra och rika kulturliv. Kulturen är en betydelsefull del av samhället och har ett stort egenvärde – den bidrar till förståelse, bildning och utveckling. För mig är det viktigt att verka för att Vallentunas kultur är tillgängligt för alla och att vi tillsammans skapar en kreativ och inspirerande kulturmiljö i kommunen.