Ewa Thorin
Plats 5 på fullmäktigelistan

Ewa Thorin

Ledamot i Kommunfullmäktige/ Ledamot i Bygg- och Miljötillsynsnämnden / Ersättare i Kommunstyrelsen / Ersättare Näringsliv och arbetsmarknadsutskottet / Företagsekonom/ 68 år

Min uppväxt började i Vällingby i västra Stockholm, som på 50-talet blev en av den första ”moderna” förorten till Stockholm. Det var staden som mötte landsbygden på den tiden, lite liknande vad som hände i Vallentuna vid samma tidpunkt. Jag kom till Vallentuna 1976 med min familj då min man och jag fick överta en radio- Tv butik på Centralvägen i centrum . Vi var unga och tänkte när vi första gången åkte hit, att vi provar och ser hur det går. Det har gått jättebra och vi bor fortfarande kvar här och stormtrivs.

Eftersom jag är en engagerad person blev jag tidigt involverad i Köpmannaföreningen i Centrum. Senare valdes jag till ordförande i Centrumföreningen 2005 och var kvar till 2017. Tolv utmanande, roliga år med ett stort nätverk av företagare. 2006 kom jag in i aktiv moderatpolitik med plats som ledamot i fullmäktige och i dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden, numera Bygg och Miljönämnden. Där har jag varit trogen i fyra mandatperioder.

Jag är med den långa erfarenheten mycket engagerad i näringslivet och samhällsutvecklingen i vår kommun. Kommunikation med och engagemang för Vallentunas invånare och företagare är mina ledord. Vallentuna, som har närhet till stad, landsbygd och natur är en fantastisk miljö att bo i. Jag kandiderar till Fullmäktige för att jag vill vara med och se till att kommunen växer och förändras på ett hållbart och ansvarsfullt sätt som samtidigt tillåter att gamla och nya Vallentunabor får valmöjligheter att förverkliga sina drömmar.