Johan Skog
Plats 2 på fullmäktigelistan

Johan Skog

Ordförande i Kommunstyrelsen / Ersättare i Regionfullmäktige / 32 år

Jag heter Johan Skog och är ordförande i Kommunstyrelsen.

Mitt politiska engagemang började för drygt 10 år sedan. Sedan dess har jag varit aktiv i ett flertal kommunpolitiska roller genom åren. Efter valet 2018 fick jag även förmånen att representera Vallentuna i Region Stockholm.

Sedan 2015 är jag ordförande i Barn- och ungdomsnämnden och skolfrågorna ligger mig varmt om hjärtat. Den moderata skolpolitiken – från förskola till gymnasium – ska vila på evidensbaserad och vetenskaplig grund. Vi moderater vill skapa långsiktiga förutsättningar för att verksamheten och lärarna ska kunna bidra till att eleverna når sin fulla potential.

För att förbättra resultaten och möta varje individ från sina individuella förutsättningar behöver lärarna mer pedagogisk tid och mindre administrativ börda. Jag vill därför genomföra en total genomlysning av lärarnas dokumentationskrav för att säkerställa att undervisningen alltid ska gå före betungande administrativa uppgifter. Vidare vill jag fortsätta arbetet moderaterna genomfört under tidigare mandatperiod att införa heltidsmentorer och skolsekreterare för att avlasta undervisande lärare med de administrativa uppgifterna. Mer rationell fördelning av de administrativa uppgifterna skapar förutsättningar för värdefullt erfarenhetsutbyte mellan lärarprofessionens utövare.

Politikens viktigaste roll är att möjliggöra för individer att nå sin fulla potential och undanröja hinder – inte detaljstyra människors liv. Moderaterna är det parti som aldrig kommer att kompromissa med individens möjligheter och förutsättningar.

Därför är jag moderat.