Möt Moderaterna i Vallentunas gruppledare:

Parisa Liljestrand

Som gruppledare för moderaterna i Vallentuna så är min drivkraft och viktigaste uppgift att jobba för att Vallentuna ska vara en självklar kommun att bo, leva och arbeta i. Ett samhälle som präglas av framåtanda, gemenskap, trygghet och tillit.
Möt Moderaternas gruppledare!

Parisa

Liljestrand

Som gruppledare för moderaterna i Vallentuna så är min drivkraft och viktigaste uppgift att jobba för att Vallentuna ska vara en självklar kommun att bo, leva och arbeta i. Ett samhälle som präglas av framåtanda, gemenskap, trygghet och tillit. Jag vill att vi skapar möjligheter för alla människor att växa utifrån sina drömmar och förmågor. Därför är jag övertygad om att min viktigaste roll är att göra allt jag kan för att möjliggöra för individer att nå sin fulla potential. I Vallentuna kan alla människor lyckas. Vad du gör och vart du är på väg är så mycket viktigare än var du kommer ifrån.

Jag heter Parisa Liljestrand och föddes 1983 i Iran. Min familj flydde från Iran när islamiseringen av landet skedde och blev tvingande. Mina föräldrar hade då ett tydligt mål, att få komma till Amerika. Dock ville livet och tillvaron annorlunda. En kall januarimorgon landade vi därför i Sverige och kom till en flyktingförläggning i Surahammar. Efter en tids tillvaro där fick vi slutligen komma till en fast punkt i tillvaron – i Vallentuna.

Jag övertygad om att min viktigaste roll är att göra allt jag kan för att möjliggöra för individer att nå sin fulla potential. I Vallentuna kan alla människor lyckas. Vad du gör och vart du är på väg är så mycket viktigare än var du kommer ifrån.

Parisa Liljestrand

Plats 1 på fullmäktigelistan

Jag är uppvuxen i Vallentuna och efter slutförd gymnasieutbildning bestämde jag mig för att läsa till lärare vid Uppsala Universitet. Parallellt med mina studier började jag engagera mig lokalpolitiskt i kommunen, på den tiden i ett egenstartat lokalt parti med syftet att pröva direkt demokrati. Efter en tid insåg jag dock att jag ville engagera mig i ett mer etablerat parti och moderaterna var ett självklart val för mig.

Under ett antal år arbetade jag som lärare, skolledare och rektor samtidigt som jag engagerade mig som fritidspolitiker för moderaterna i Vallentuna. År 2015 fick jag frågan om att ta uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, ett uppdrag som jag med glädje och stolthet tackade ja till. Sedan dess har jag det fina förtroendet att dagligen få arbeta med att utveckla Vallentuna kommun till en ännu bättre kommun att bo, leva och verka i. För mig är uppdraget flerbottnat, dels får jag möjlighet att skapa ett bättre Vallentuna för nuvarande och kommande generationer. Men jag får också ge tillbaka till den kommun som gav mig och min familj så mycket under en tid då vi behövde det. För när vi kom till Vallentuna så spelade det ingen roll var vi kom ifrån – det enda som spelade roll var vart vi ville framåt. Precis så ska ett samhälle vara när det är som bäst.