Ray Idermark
Plats 4 på fullmäktigelistan

Ray Idermark

Ordförande i Kommunfullmäktige / 76 år

Jag heter Ray Idermark och är sedan 16 år ordförande i Kommunfullmäktige i Vallentuna.

Sedan barnsben uppvuxen i centrala Vallentuna har jag sett kommunen utvecklas från ett litet villasamhälle runt järnvägsstationen med tegelbruk och jordbruk, som närmsta grannar, till dagens välfungerande och välintegrerade del av Stockholm/Arlandaregionen. Jag hade förmånen att få en trygg och bra skolstart i Hjälmstaskolan i Vallentuna för att sedan via Mörby Läroverk och Stockholms Universitet avlägga en examen med samhällsvetenskaplig inriktning.

Hela mitt yrkesliv har jag arbete inom försäkringsbranschen med mycket varierande uppgifter och inriktningar. Politiskt intresserad har jag varit sedan unga år. Redan som 10-åring började jag läsa ledarsidan i DN. Som barn älskade jag att sitta och lyssna på mina föräldrar och deras vänner när de frejdigt, efter en god middag, diskuterade dåtidens aktuella politiska frågor. Att jag som 4-åring fick ett röstkort från valmyndigheten för att kunna rösta i 1: kammarvalet 1950 kanske förklarar mitt tidiga intresse.

Sedan 1990 har jag varit partipolitiskt aktiv inom Moderaterna och sedan 1991 ledamot av kommunfullmäktige. Därutöver har jag haft flera olika förtroendeuppdrag, bl. a. som ordförande i Skolstyrelsen och Fritidsnämnden.

Jag är sedan många år gift med en fantastisk hustru, även hon infödd Vallentunabo. Vi har 2 barn och 2 barnbarn, som trivs i sina skolor i Vallentuna. Mina intressen utöver politiken är ganska vanliga för gamla vallentunabor: God mat och dryck i goda vänners lag, en golfrunda med betoning på sällskapsspel, en lunch i skogen med jaktlaget efter morgonens jakt, eller att bygga ännu en vedbod eller altan vid fritidshuset.

Det övergripande målet för mitt politiska engagemang är att alla människor ska uppleva glädjen av att få och kunna ta ansvar för sig och de sina. För att så ska kunna ske måste statens anspråk på dina inkomster hållas tillbaka för att du ska få bättre möjligheter att ta ansvar för dig och dina närmastes behov.