Tommy Schiött
Plats 6 på fullmäktigelistan

Tommy Schiött

Vice ordförande i Fritidsnämnden / Ledamot i Kommunfullmäktige / Pensionär / 68 år

Efter nästan 30 år i kommunpolitiken har jag haft förmånen att ha olika politiska uppdrag, att få fortsätta att förvalta detta förtroende jag fått av våra kommuninnevånare värmer mig. Mest har det varit fritidsfrågor som varit mitt stora intresse samt lösningar och möjligheter för personer med funktionsvariationer men även frågor om oss pensionärer som blir fler och äldre som bör och skall ha det tryckt inte bara polisiärt utan även socialt.

Kandiderar till Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige.