Zarah Sjökvist
Plats 10 på fullmäktigelistan

Zarah Sjökvist

Vice ordförande i Utbildningsnämnden, Valnämnden och Valberedningen / Ledamot i Kommunfullmäktige / Personalofficer / 32 år

Jag tror på hela Vallentuna – som uppväxt och bosatt på en liten gård utanför Brottby vet jag vilka möjligheter och utmaningar landsbygden står inför. Bil och kollektivtrafik är väldigt viktigt för oss, liksom kvaliteten på den lokala service vi har närhet till.

Jag tror på en förtätning i centralorterna samtidigt som landsbygden får vara levande. Vallentuna är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Många väljer att flytta hit vilket jag förstår. Närheten till naturen, huvudstaden och resten av världen genom både Arlanda och havet är få förunnat. Det är något jag vill ta vara på samtidigt som vår kommun ökar i antal invånare.

Vi lever i en underbar kommun, i ett land där vi värnar om frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Det ställer också krav.
Krav på politiken att göra det som politiken förväntas göra.
Krav på individen att gå i skolan, bli självförsörjande och sinom tid kunna gå i pension.
Krav på att när du blir sjuk ska du få vård och hamnar du utanför samhället ska du få möjlighet att komma tillbaka.

Jag har verkat som förtroendevald på olika positioner i Vallentuna sedan 2009, medan mitt engagemang i Moderaterna väcktes redan i tidiga tonåren på Karbyskolan. Nu är snart är våra barn stora nog att kunna gå där, och det är i dem och mina egna strävanden som heltidsanställd inom militären och egenföretagare jag hittar energi att fortsätta engagera mig.

Även om livet numera lämnar mindre tid över till kampanjande ger min familj och mitt yrkesliv mig starkare driv att fortsätta kämpa för vår sak; Att fortsätta stå upp för vår frihet och rätten att leva som vi själva väljer.

Jag tror att jag kan göra skillnad och jag hoppas få ditt förtroendet att fortsätta verka för att göra Vallentuna till den bästa versionen av sig själv.

Hör gärna av dig om du har frågor eller idéer på vad som krävs för att vi ska nå dit.