Vikten av en bra skola

Få politiska uppgifter är så grundläggande för Sveriges framtid som att bygga en väl fungerande skola för våra barn och unga. Välutbildade människor grundlägger vårt gemensamma välstånd. Bra utbildning är…

Få politiska uppgifter är så grundläggande för Sveriges framtid som att bygga en väl fungerande skola för våra barn och unga. Välutbildade människor grundlägger vårt gemensamma välstånd. Bra utbildning är den viktigaste språngbrädan för social rörlighet, så att barn med en tuffare start kan få det bättre än sina föräldrar. Utbildningssystemet skapade välstånd och jämlikhet i Sverige på 1900-talet. I ljuset av den omfattande invandringen behöver utbildningssystemet möjliggöra de klassresorna igen.

I snart åtta år har Socialdemokraterna styrt Sverige. Och de kommande sex månaderna kommer vi att få höra att skolans problem antingen beror på oppositionen, eller på de hundratusentals föräldrar och elever som valt en friskola. Detta syftar till en enda sak: att slippa prata om skolans verkliga problem och dölja hur lite Socialdemokraterna faktiskt gjort.

Skolans verkliga problem grundar sig i:

  • flumskolan,
  • brist på studiero,
  • vaga och obegripliga kunskapskrav,
  • undergrävd respekt för landets lärare, och
  • tandlös granskning av dåliga skolor.

Mer än var fjärde elev i årskurs sex saknar godkänt i minst ett ämne. Nästan 14 procent går ut nian utan behörighet till gymnasiet. I praktiken stänger det vägen till arbetslivet. En tredjedel av landets låg- och mellanstadieelever att de utsatts för våld och hot, och alltför många hoppas av både läraryrket och lärarutbildningen.

Allt för många kommunala och fristående skolor har stora brister i kvalitet och trygghet, inte minst i de utsatta områdena. Trångboddheten försvårar läxläsning och föräldrar som inte talar svenska har svårt att stötta sina barn i skolan.

Den avgiftsfria svenska skolan var under lång tid en språngbräda för ambitiösa och målmedvetna barn och ungdomar. Utvecklingen under nu många decennier med ideologisk påverkan, skiftande läroplaner, kommunalisering, nedmontering av såväl lärarauktoritet som exakta kunskaper har medfört en självklar ökad och förväntad segregation. barn med engagerade, välutbildade föräldrar klarar sig med familjens stöd, medan de barn vi särskilt bör stötta riskerar att lämna grundskolan utan godkända betyg.

Moderaterna har tagit fram grunderna för en ny skolpolitik. Det handlar om studiero i klassrummet, om att införa konkreta kunskapskrav, storsatsa på svenska språket, att låta lärare vara lärare och om skarpa konsekvenser för skolor som inte når högt ställda krav på kvalitet.