Valfrihet och trygghet i Vallentuna!

Vi moderater tror på individens förmåga och vilja att leva ett gott liv och ta ansvar över sitt liv. En av kommunens grundläggande och viktigaste uppgifter är att bedriva en…

Vi moderater tror på individens förmåga och vilja att leva ett gott liv och ta ansvar över sitt liv. En av kommunens grundläggande och viktigaste uppgifter är att bedriva en socialtjänst som stöttar och vårdar människor när det behövs. Samtidigt måste individer få äga och behålla sitt självbestämmande genom hela livet, därför står vi stadigt upp för valfriheten och rätten att själv få fatta viktiga beslut om sitt liv. Moderaternas utgångspunkt är därför att kunder ska kunna välja utförare och boende i så hög utsträckning som möjligt. Vi gör det genom att hålla hög kvalitet i våra egna verksamheter och samtidigt skapa goda förutsättningar för privata aktörer att etablera sig i Vallentuna och driva företag här. Dessutom har vi under mandatperioden infört valfrihetssystem (LOV) på flera av kommunens verksamheter och vi vill fortsätta utöka LOV att även gälla val av boende.

Det är viktigt och kan vara avgörande att få hjälp i tid för människor som behöver stöd. Vi är stolta över vår lättillgängliga öppenvård som erbjuder stöd utifrån behovet hos den som söker. Även Vallentuna arbetscoachning är mycket viktigt och ger individer verktyg att ta sig in på arbetsmarknaden. På så vis är vi fler som jobbar och därmed kan vi bättre ta hand om varandra!

Vi vill fortsätta att leverera en god äldreomsorg, LSS boenden och adekvata insatser till de invånare som tillfälligt eller under lång tid har behov av stöd eller vård. Därför jobbar vi moderater kontinuerligt för ökad kvalitet och trygghet för våra invånare, samtidigt som vi värnar och utökar valfriheten!