Fritidsverksamhet för alla

Vi Moderater i Vallentuna vill verka för en meningsfull fritid för alla invånare genom ett brett utbud av fritidsaktiviteter årets alla dagar. Rörelse och idrott är starkt länkat till hälsa…

Vi Moderater i Vallentuna vill verka för en meningsfull fritid för alla invånare genom ett brett utbud av fritidsaktiviteter årets alla dagar. Rörelse och idrott är starkt länkat till hälsa och välmående hos individer i alla åldrar. Det skapar förutsättningar för att fler ska kunna leva friskare liv och bidrar till både fysisk och psykisk hälsa. Därför vill vi möjliggöra för fler att kunna hitta en aktiv fritid som passar individen genom att öka tillgängligheten till anläggningar med olika fokus och användningsområden.

Ett Vallentuna för alla innebär även en ständig utveckling av våra fritidsverksamheter. Vi Moderater vill se över och utveckla möjligheter för fler aktiviteter som är inkluderande, fler träffpunkter i hela kommunen Vi vill också se en mer jämställd fördelning av fritidsaktiviteter med kommunalt stöd. Föreningslivet och dess eldsjälar bidrar stort till en bred palett av möjligheter till en meningsfull fritid bland barn, unga och vuxna. Därför är det viktigt att vi värnar en god dialog och att våra fritidsanläggningar hela tiden förbättras och utvecklas. Det finns flera elljusspår i kommunen som gör att det känns tryggare om man vill gå/ springa när mörkret faller på.

Vill man vandra en längre sträcka är den 190 km långa Roslagsleden en fantastisk upplevelse. Det är en vandringsled som går från Danderyd upp till Grisslehamn genom ett samarbete mellan alla berörda kommuner.

Fritidsgårdar skapar samvaro och trygghet med olika teman för ungdomar både med och utan funktionsvariationer där också fritidsförvaltningens personal är närvarande tillsammans med stöd av fältassistenterna.