Ny gruppledare och Kommunstyrelsens ordförande

Med anledning av att Parisa Liljestrand, tidigare gruppledare och Kommunstyrelsens ordförande, innehar ett nytt uppdrag som Kulturminister har Moderaterna i Vallentuna valt en ny gruppledare som sedermera under Kommunfullmäktige den…

Med anledning av att Parisa Liljestrand, tidigare gruppledare och Kommunstyrelsens ordförande, innehar ett nytt uppdrag som Kulturminister har Moderaterna i Vallentuna valt en ny gruppledare som sedermera under Kommunfullmäktige den 14 november 2022 valdes till Kommunstyrelsens ordförande. Moderaternas nya gruppledare heter Johan Skog och har tidigare varit ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Politikens viktigaste roll är att möjliggöra för individer att nå sin fulla potential och undanröja hinder – inte detaljstyra människors liv. Moderaterna är det parti som aldrig kommer att kompromissa med individens möjligheter och förutsättningar.

– Johan Skog