Svar till Socialdemokraterna

I veckans Vallentuna Nya har Socialdemokraterna skickat in en insändare där de krävt svar från ordförande i Barn- och ungdomsnämnden Camilla Blacker Wallinsson: Svar till Felix Gravél (S) Nedan ges…

I veckans Vallentuna Nya har Socialdemokraterna skickat in en insändare där de krävt svar från ordförande i Barn- och ungdomsnämnden Camilla Blacker Wallinsson:

Svar till Felix Gravél (S)
Nedan ges ett bemötande för det väsentliga i den något spretiga insändaren där Socialdemokraterna har krävt svar från undertecknad.

Det är ytterst oklart var Socialdemokraterna har fått uppfattningen om att aktiebolagslagen skulle vara en överordnad lag som trumfar alla andra lagar. Ett aktiebolag behöver följa den lagstiftning som reglerar den verksamhet som bolaget verkar inom, det gäller såväl skollagen som barnkonventionen. En fristående aktör, oavsett driftsform, har samma krav på kvalitet och regelefterlevnad som en kommunal aktör. Det innebär att de krav som gäller den kommunala förskolan, även gäller den fristående. Att sedan mena att de fristående aktörerna i kommunen med aktiebolag som driftsform inte skulle bry sig om pedagogisk kvalitet eller barnets bästa utan enbart vinstuttag är ett hisnande magstarkt påstående.

Socialdemokraterna visar med denna insändare sitt ideologiska motstånd till valfrihet. Den valfrihet vi står upp för innebär att föräldrar har rätt att välja pedagogisk omsorg till sina barn utifrån det som passar familjen och barnet bäst. Det innebär även att verksamheter som väljs bort också behöver avvecklas, oavsett om det är en fristående eller kommunal förskola. Här visar Socialdemokraterna även en märklig oförmåga att förstå att vår samtid inte är statisk. Organiseringen av skolverksamheter måste dimensioneras kontinuerligt utifrån demografiska förändringar; barn föds och växer upp – förskolor startas på en plats och avvecklas på en annan. Demografin är nämligen inte statisk utan dynamisk. Det är inte en ideologisk fråga utan ett världsligt faktum.

Grunden för beslut om att stänga Sjumilaskogens förskola, som fattades av en enig allians, ligger uteslutande i att kommunen som huvudman inte kan garantera kvalitet och driftsäkerhet med ett så pass långt barnantal där det skulle vara 19 barn kvar hösten 2023 i blandade ålderskategorier. Märk väl att en femåring inte får något åldersadekvat pedagogiskt eller socialt utbyte av en tvååring. Det innebär även en hög risk för att kvarvarande barn ensamplaceras till förskoleklass vilket skapar en otrygghet för barnet.

Insändaren avslutas sedan med frågan om det är skönt att slippa ta ansvar. Den frågan borde snarare riktas mot det Socialdemokratiska partiet som stod bakom beslutet att stänga Sjumilaskogens förskola, under beredningen av beslutet, för att sedan dagen innan nämndsammanträdet tvärvända i frågan. Premisserna hade inte förändrats, det enda som hade förändrats var att det blev obekvämt för Socialdemokraterna att ta ansvar för ett beslut man tidigare stod bakom.

Camilla B. Wallinsson (M)

Felix Gravél (S) insändare:

Nu har vi haft en debatt i kommunfullmäktige angående nedstängningen av den sista kommunala förskolan i södra Bällsta.

Är det verkligen ett problem att det inte finns något kommunal förskola längre? Här ligger det egentliga svaret i vilken nivå av kvalitet är vi intresserade av och vilka garantier vi kan räkna med. En viktig parameter vi inte får glömma i debatten är att barnkonventionen kräver garantier för barnens bästa.

Det absolut fundamentala som sker när vi stänger ner alla kommunala förskolor är att man i samma stund tar bort alla lagstadgade kommunala kvalitetsgarantier för förskolebarnen. Enskilda medborgare har rätt att stämma kommunen om förskolan inte lever upp till den kvalitet som utlovas. Skollagen räcker bara så långt till att kontrollera alla förskolor. Detta är inte ett hållbart koncept, på denna platts bygger man in strävan efter att endast passera kontrollen. Det är viktigt att självändamålet är kvalitén för förskolebarnen och inte att tjäna pengar på förskolebarnen vilket blir fallet här.

Ett aktiebolag bestämmer sin egen verksamhet, huvudmannen får bedriva och styra så som man vill, självfallet måste skollagen beaktas men i slutänden så är det ändå bokslutet som bestämmer om verksamheten skall finnas eller inte. Som aktieägare har du aktiebolagslagen som trumfar alla andra lagar. Pengarna kommer vara det absolut viktigaste i verksamheten. Att vara ekonomisk motiverande är en drivkraft i många branscher, men vi ser ett problem här, och ställer oss frågan, varför är det så viktigt för moderaterna att all förskoleverksamhet i södra Bällsta ska vara vinstdrivande?

Viktigt! Många har sökt till sjumilaskogens förskola och 35 barn var på förskolan då man tog beslutet (en del förälder blev hindrade att ställa sitt barn i kö där innan beslutet var taget). Det är en mycket omtyckt förskola i området, och det är många föräldrar i dagsläget som kämpar för att den ska finnas kvar. I detta läge lyser den moderata ”släpp ansvaret fritt”-ideologin igenom som en 1000-wattare.

Jag förstår att Barn och ungdomsnämndens ordförande, Camilla Blacker Wallinsson (M), inte talar för egen sak utan att nedläggningen är en idé från andra moderater, men får jag inte svar så förstår jag att ni bekräftar det dåliga beslutet och vänder ryggen till föräldrar och barn. Är det så viktigt att hålla fast vid nedskärningspolitiken, eller är det bara skönt att slippa ta ansvar?

Felix Gravél (S)