Göran Eriksson
Plats 17 på fullmäktigelistan

Göran Eriksson

Ersättare i Kommunfullmäktige / Ersättare i Kulturnämnden / Seniorkonsult / 80 år

Jag är en kärleksfull person som försvarar alla svaga. Jag älskar att resa och gå på äventyr men trivs bäst hemma. Jag är en beskyddare. Göran är en svensk form av grekiska Georg som betyder jordbrukare. Tilldelades 10 december 1988 Alfred Nobels Fredspris för mina insatser i Förenta Nationernas Fredsbevarande Styrkor.

Jag vill värna om väljarnas förtroende
Demokratin är en förutsättning för ett bra samhälle. Medborgarnas engagemang i politiska frågor är viktigt. Moderaterna i Vallentuna har underlättat för medborgarna att förverkliga sina drömmar om ett gott liv.

En stark demokrati
Kommunfullmäktiges sammanträden är numera tillgängliga för alla. Genom webbsändningar kan man ta del av Kommunfullmäktiges debatter, vidare finns det möjlighet att ställa frågor i samband med allmänhetens frågestund. Allt för att stärka demokratin.

För alla människors lika värde
Den politiska processen mellan valen måste ständigt utvecklas. Bland människorna i Vallentuna finns många spännande drömmar och visioner. Som politiker har jag ansvar att vara lyhörd och underlätta för medborgarna att förverkliga sina mål. Det gäller att värna om medborgarnas förtroende. Korruption och slöseri gör mig rasande; vi politiker måste ha en väl fungerande moralisk kompass.